Kantokylän maa- ja kotitalous seura ry:n vuosikokous kylätalolla tiistaina 31.5.2022 klo 18:00

 Kantokylän maa- ja kotitalous seura ry:n vuosikokous kylätalolla tiistaina 31.5.2022 klo 18:00

Tervetuloa!


1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

9. valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Kommentit